Jemné techniky uvolňování kloubních blokád

Zahrnují jemné a zároveň účinné metody, vhodné zejména k léčení kloubních potíží a problémů pohybového systému obecně.

Kompletní provedení měkkých technik trvá zhruba hodinu až hodinu a půl a během této doby ležící klient odpočívá střídavě na břiše a na zádech.

Měkké techniky obsahují především výborný systém manipulací a roztírání jednotlivých kloubů na nohách. Dále zahrnují i speciální masáž obličeje, krku a hlavy, úpravu dechu a mnoho dalších postupů.

Při současném využití znalostí o působení reflexních zón, tvoří tyto techniky velmi efektivní terapii spojenou s hlubokým uvolněním a příjemným odpočinkem.

Vzhledem k tomu, že součástí celkového uvolnění je i masáž obličeje, klient nesmí mít kontaktní čočky ( a dámy odlíčím).

Tato masáž se provádí na zemi, nepoužívají se oleje ani emulze, klient je oblečený.