Základy aromaterapie

Aromaterapie je přírodní léčebná metoda využívající 100% čisté esenciální, neboli éterické oleje, které se získávají z různých částí rostlin (květů, listů, dřeva, kůry…).

Aromaterapeutická masáž

Čistota éterických olejů

Kvalita olejů je z terapeutického hlediska velice důležitá, neboť kapky esence v sobě nesou typické rysy rostliny, ze které se olej získává, jsou její podstatou a duší. Z tohoto pohledu jsou nejlepší oleje získávané destilací vodní parou nebo lisováním za studena. Jenom ty totiž neobsahují nežádoucí příměsi chemických rozpouštědel, které mohou vyvolat alergii a ovlivnit účinek oleje.

Užití éterických olejů

Každý éterický olej má více možností použití. Nikdy není jeden olej pouze na jednu věc, ale vždy se v něm snoubí více terapeutických účinků. Zároveň lze najít na jeden problém více olejů.

Aromaterapie zastává holistický přístup ke klientovi. To obnáší pohled na člověka jako na celek a ne pouze zaměření se na jeho problém vytržený ze souvislosti. Od toho se také odvíjí výběr vhodného éterického oleje. Dva lidé, kteří přijdou se zdánlivě stejným problémem, budou nejspíš ošetřeni každý jiným olejem (nebo směsí olejů). A to takovým, který bude nejvíce odpovídat jejich individuálnímu stavu. Tento stav bude u každého z nich v celkovém pohledu jiný, i přes počáteční podobnost hlavních potíží.

Před použitím je nutno esenciální oleje naředit ve vhodném nosiči, jinak mohou podráždit sliznici a kůži. Esenciální oleje nejsou rozpustné ve vodě. Naopak se dobře mísí s rostlinnými oleji, smetanou, medem, solí, alkoholem a mýdlem.
Hotový masážní olej se již ředit nemusí. Obsahuje rostlinný olej a vybrané esenciální oleje ve správném poměru.

Účinky éterických olejů

Silice stimulují nervové buňky a vysílají signály do limbického systému mozku. Ten ovlivňuje mimo jiné instinkty, náladu nebo paměť. Je to emocionální centrum mozku. Je vývojově nejstarší – není ovlivněn rozumem, A někdy je velice zajímavé zamyslet se kdo/co nám voní – doslova i přeneseně, co nám nevoní, nejde pod nos, něco tady smrdí ...

Éterické oleje vždy působí na dvou úrovních:
Fyzické působení oleje podle jeho účinku – např. proti bolesti, křečovým žilám, nevolnosti, vysokému či nízkému tlaku
Vliv na psychiku člověka - některé zklidňují a vyrovnávají, jiné osvěžují či podporují koncentraci nebo nás posilují v začátku nové životní etapy

Z historie

Počátky využívání aromatických rostlin se datují před více než 4000 lety. Ve starověkém Egyptě z nich jednoduchým způsobem (nejdříve lisováním, později již primitivní destilací) získávali vonné látky, které používali jako parfém, nebo je přidávali do vonných mastí. Masti používali nejprve faraóni a velekněží, později se rozšířily i mezi prostý lid ve formě kosmetiky, masážních olejů a léků. Éterické oleje našly své uplatnění i při léčení mentálních a fyzických poruch zdraví.

Z Egypta se rozšířilo umění aromaterapie do Řecka a odtud do římské říše. V antice se oleje hojně používaly v medicíně.

I Starý zákon potvrzuje znalosti mastí a olejů. Druhá kniha Mojžíšova (exodus), kap. 30, verše:

·  Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:

·  'Ty si pak vezmi nejvzácnější balzámy: pět set šekelů tekuté myrhy, poloviční množství, totiž dvě stě padesát šekelů balzámové skořice, dvě stě padesát šekelů puškvorce,

·  pět set šekelů kasie podle váhy šekelu svatyně a jeden hín olivového oleje.

·  Z toho připravíš olej svatého pomazání, vonnou mast odborně smísenou. To je olej svatého pomazání. …“„…
V dobách pozdějších se původní užití esenciálních olejů postupně vytrácelo, až se zúžilo na dekorativní a komerční parfumerii.

Dnes si uvědomujeme, že vůně dokážou v našem organismu vyvolat různé procesy – na psychické i psychosomatické úrovni. Vliv účinků různých olejů na lidský organismus je předmětem nauky, kterou nazýváme Aromaterapie.

Moderní aromaterapie

Základy dnešní Aromaterapie položil francouzský chemik Rene-Maurice Gattefosse. Právě on vytvořil název Aromaterapie. Byl přesvědčen, že tyto oleje mají daleko silnější antiseptické účinky, než měly látky používané pro stejné účely v jeho době (okolo 1920). Byl si též dobře vědom jejich hojivých účinků. Během experimentování si popálil ruku, kterou ihned ponořil do čistého levandulového oleje za účelem schlazení bolesti. Bolest se okamžitě vytratila a během pár následujících dní se rána zahojila bez jakéhokoli hnisání, infekce, či jizvy. Tato vlastní zkušenost v něm vyvolala silný zájem o výzkum těchto fenomenálních látek a o možnost jejich využití ve zdravotnictví.